STERK IN STRATEGISCHE KEUZES EN HET VERBINDEN VAN MENSEN

De snel veranderende zorgwereld maakt het voor alle spelers in de zorgsector steeds uitdagender om aan de klantvraag te kunnen voldoen. Aan de ene kant is er behoefte aan betere en toegankelijkere zorg, maar aan de andere kant moeten de kosten hiervoor laag blijven.

Wanneer u voor (strategische) veranderingen komt te staan kan HCSG uw organisatie helpen bij het maken van de juiste keuzes. Dankzij onze ruime ervaring zijn we bekend met het gevoelige speelveld in de zorg, kennen we de stakeholders en overzien de schaal van organisatorische, maatschappelijke, culturele en financieel-economische belangen die met dergelijke projecten samenhangen.

We hebben een uitgebreid serviceaanbod ontworpen, speciaal om in elke behoefte te voorzien die uw organisatie op bestuurlijk niveau nodig heeft. Met onze getting things done mentaliteit dragen we bij aan verscherping van probleemstellingen, verdieping van inzichten, en bieden we context en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en de daarvoor benodigde aanpassingen.

DE VERANDERINGEN WAARMEE WIJ UW ORGANISATIE KUNNEN HELPEN KUNNEN VERTAALD WORDEN IN DE VOLGENDE THEMA’S:

Samenwerkingen

Advisering en begeleiding bij het opzetten van verschillende samenwerkings-verbanden, partnerships en realisering van synergiën.

Positionering

Ontwikkeling van succesvolle en onderscheidende positionering van uw organisatie.

Verandermanagement

Advisering en sturing bij het succesvol doorvoeren van veranderingen in uw organisatie

Strategie

Ontwikkeling en sturing bij het maken van strategie- en portfoliokeuzes waarmee de continuïteit van uw organisatie blijft gewaarborgd.

Wilt u meer informatie over strategie in de zorg? Neem dan contact met ons op via info@hcsg.nl of bel +31 (0) 20 52 07 545.

ONZE PARTNERS IN DE ZORG